FORGOT YOUR DETAILS?

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Yürürlükteki tüm kanun, yönetmelikler ve prosedürlere uyar,
    uygulatır ve personelin uyması içinde gerekli tedbirleri alır
  • İşveren tarafından kendinden istenen iş güvenliği tedbirlerini alır.
  • Gerekli tüm teknolojik imkânları kullanmak suretiyle iş güvenliği tedbirlerini alır ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak için çaba sarf eder.
  • İş sahasında acil eylem planlarını hazırlar ve personele deklere eder.
  • İş sahasında gördüğü uygunsuz durumları işverenin bilgisine sunar ve konuyu rapor ederek gerekli tedbirlerin alınmasını talep eder.
  • İş güvenliği hususunda personelini bilgilendirir, gerekli eğitimleri almasını sağlar.
  • Hiçbir personelini sağlığının el vermediği işlerde çalıştırmaz, çalışan personeli kalite kontrol denetimlerinden geçirmek suretiyle kontrol altında tutar.
  • Tüm çalışmalarını çevreye saygı çerçevesinde yaparak çevreye ve doğaya zarar vermeden yapmak için çaba sarf eder.
TOP